Privacyreglement 100% Kattastisch

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):


1. Toelichting op het Reglement

100% Kattastisch mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft 100% Kattastisch de plicht om haar klanten:

100% Kattastisch vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft 100% Kattastisch in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens 100% Kattastisch expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die 100% Kattastisch gebruikt en het doel van het gebruik

100% Kattastisch verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van 100% Kattastisch of als u via het contactformulier contact met ons opneemt. 100% Kattastisch verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u leverancier bent van 100% Kattastisch worden mogelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt. Deze gegevens stellen ons in staat om:


IP-adressen/cookies

100% Kattastisch houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:


Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

100% Kattastisch verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de 100% Kattastisch-organisatie, tenzij:


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

100% Kattastisch verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor 100% Kattastisch worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door 100% Kattastisch beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:


5. Uw rechten als betrokkene


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij ons vragen@kattastisch.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van 100% Kattastisch.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met 100% Kattastisch opnemen en probeert 100% Kattastisch er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door 100% Kattastisch? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal 100% Kattastisch ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.


Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van 100% Kattastisch.


Privacyreglement 100% Kattastisch versie juni 2018